top of page

Biyoçeşitlilik Yönetimi

Naturel Enerji olarak, faaliyetlerimizin çevre üzerindeki etkilerini aktif olarak izliyor ve faaliyetlerimizi yürüttüğümüz alanlarda doğal yaşamın ve çevrenin korunması ve bitki örtüsünün zarar görmemesi için dikkat ediyoruz.


Yurt içindeki yenilenebilir enerji üretim faaliyetlerimizi 10 ilde yürütüyoruz. Santrallerimizi kurmadan önce yapılan Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu ile birlikte biyoçeşitliliğe zarar verilmediğinden emin oluyoruz. Bu bağlamda projenin gerektirdiği durumlarda doğanın biyoçesitliliğini ve ekosistemi korumak üzere gerekli aksiyonları alıyoruz. 


Çevre politikamız kapsamında, proje geliştirirken dünyanın sürdürülebilirliği için kritik önem taşıyan biyoçeşitliliği artırmak için çalışacağımızı taahhüt ediyoruz. Biyoçeşitliliği korumak ve artırmak amacıyla mümkün olan bölgelerde agrosolar enerji santrali projeleri geliştirmeye çalışıyoruz ve şu anda aktif olarak bağlı ortaklığımız Margün Enerji ile birlikte İtalya'da bu konudaki projeleri inceliyoruz.

bottom of page