top of page

Etik,Uyum ve Davranış Kuralları

Grubumuz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış Etik İlkeleri çerçevesinde yürütür. Etik İlkelerimizin nihai amacı; topluma karşı sorumlu bir kurum olarak, iş etiği konusunda ortak bir kurum kültürü oluşturmak üzere davranış kurallarımızı yazılı hale getirmek, çalışanlarımız ve paydaşlarımızın farkındalığını arttırmaktır. Bu doğrultuda; çalışanlarımızın ve kurum adına temsilen hareket edenlere, görevlerini yerine getirirken verecekleri kararlar ve gösterecekleri davranışlarda yasalara ve iş etiğine uygun hareket edilmesi konusunda yol gösterici olunması amaçlanmıştır. İş etiğini geliştirmek/iyileştirmek amacıyla ihbarhatti@esenbogaelektrik.com.tr e-posta adresimiz mevcuttur.

Etik politikamız için tıklayınız.

Davranış Kuralları politikamıza erişim için tıklayınız.

İhbar ve Şikayet Yönetimi Politikasına erişim için tıklayınız.

bottom of page