top of page

Fırsat Eşitliği, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Grubumuz bünyesindeki tüm şirketlerimizde, beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmek en büyük önceliklerimizden biridir.

Cinsiyet gözetilmeksizin bilgi, beceri, deneyim, yetkinlik ve performans odaklı bir anlayış benimsenmesi ve kurum içi çeşitliliğin bir zenginlik olduğundan yola çıkararak şirket içinde adil bir ortamın yaratılması, fırsat eşitliğinin ve eşitlikçi uygulamaların bulunması için gayret göstermektir.

Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak, cinsiyet eşitliğini sağlamak, kadın çalışan istihdam oranının her seviye ve dönemde %30’un üzerinde tutulmasını taahhüt ediyoruz. Şirket yönetim kurulunda kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politikamız mevcut olamakla birlikte şirketimizdeki hali hazırda yönetim kurulu kadın oranı %33’dür. Bu doğrultuda çeşitliliğin ve fırsat eşitliğinin hakim olduğu bir ortam yaratmak ve sürdürmek en öncelikli hedeflerimizden biridir.

firsatesits.jpg
ESENBOGA2022.jpg
bottom of page