top of page

İş Sağlığı ve Güvenliği

 

Tüm çalışanlarımızın mesleki sağlık ve güvenliklerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların etkilerini en aza indirmek ve bu doğrultuda iş ve hizmet üretiminde verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için uygulanabilir tüm kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket ediyoruz.

Düzenleyeceğimiz eğitim programları ile çalışanlarımızın bu sistem içerisindeki yerlerini ve sorumluluklarını kavramalarını sağlayarak, sorumluluk bilinçlerinin gelişmesine katkıda bulunuyor, çalışanlarımızın da katılımıyla olası riskleri ortadan kaldırmak suretiyle “sıfır iş kazası” hedefimizle çalışıyoruz. 


Tüm çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratacağımızı, her yıl yeni amaç ve hedefler belirleyerek, İSG Sistemimizin sürekli gelişmesini sağlamayı ve bu amaç doğrultusunda İSG faktörünü ön planda tutacağımızı taahhüt ediyoruz. 


Tedarik zincirimizdeki tedarikçilerimizi değerlendirirken ISG politikaları ve uygulamaları hakkında bilgi alıyor, tedarikçilerimizi bu konuda uluslararası kalite standartlarında çalışmaları için teşvik ediyoruz. UNGC imzacısı olarak tedarikçilerimizden insan hakları korunmasına yönelik prensipleri uygulamaları için taahhüt alıyoruz. 


Bahsedilen konulardan kaynaklanan herhangi bir cezai durum ile karşılaşılmamıştır. Tedarikçi kontratları veya siparişleri, bu ilkeleri ihlal eden bir tedarikçi nedeniyle iptal edilmemiştir.

bottom of page