top of page

Atık Yönetimi

 
 

Risk Yönetimi   

 

Kurum olarak faaliyetlerimizi ve hedeflerimize ulaşmamızı engelleyebilecek potansiyel tehditleri belirlemek, değerlendirmek ve azaltmak için çalışıyoruz. Risk teşkil eden her alan için yaptığımız analizleri düzenli olarak İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu’na sunuyoruz. 


Kurumumuz halen bağımsız denetim şirketi tarafından yürütülen iç denetim çalışması yapmakta olup, risk alanlarını tespit ederek ve riskin daha etkin yönetimi için gerekli aksiyonları almaktadır. 


İklim değişikliğinin faaliyetlerimize olan etkisini risk ve fırsatlar kapsamında analiz çalışması ile sürekli değerlendiriyor, üst yönetimimizin liderliğinde adaptasyon stratejileri geliştirerek, politika ve süreçlerimize entegre ediyor, gerekli aksiyonları alıyoruz. 

bottom of page