top of page

Şirket Bilgileri

Ünvanı:                                                   ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Merkez Adresi:                                      Kızılırmak Mahallesi 1450 Sokak ATM Plaza(B) Blok 1/67 Çankaya-Ankara

Telefon ve Fax Numaraları:                   0312 4671833 0312 4676186 (PBX)

Kuruluş Tarihi:                                         20.08.2015

Faaliyet Konusu:                                     Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretimi

Faaliyette Bulunduğu Sektör:                Enerji

Ticaret Sicil Memurluğu ve No’su:        Ankara, 420105

Internet Adresi:                                       www.esenbogaelektrik.com.tr

E-posta Adresi:                                       info@esenbogaelektrik.com.tr

Kayıtlı Sermaye Tavanı:                          3.000.000.000 TL

Sermayesi:                                              260.000.000 TL

ISIN Kodu:                                              ESEN

Bağımsız Denetçi:                                  DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş

                                                                 (Deloitte Touche)

 
bottom of page