top of page

Yönetişim Yapısı

 

Şirketimizin yönetişim yapısında, Yönetim Kuruluna bağlı olarak Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi ve Disiplin Komitesi olmak üzere beş adet komite bulunmaktadır. 


Bu komitelerin altında hedeflere odaklı çalışan alt komiteler olup, bunlar Atık Yönetimi Alt Komitesi, Tedarik Zinciri Alt Komitesi, Veri Yönetimi Alt Komitesi, Raporlama Alt Komitesi, Çevre Alt Komitesi, İnovasyon Alt Komitesi, Paydaş İlişkileri Alt Komitesi olmak üzere yedi adet alt komite ile yönetişim yapısı güçlendirilmiştir.


Bu alt komiteler, Genel Müdür ve İcra Kurulu’na, Genel Müdür ve İcra Kurulu da Yönetim Kurulu’na raporlamaktadır. 

bottom of page