top of page
Home: Welcome

Kendi enerjinizi üretmek nasıl bir fikir?

Esenboğa Elektrik olarak endüstriyel ve konut tipi çatı güneş enerjisi ve mikro enerji santrallerinin modellemesi, kurulumu, yönetimi ve bakımı ile nihai kullanıcılar için sürdürülebilir bir gelecek inşa ediyoruz.

Küçük Dokunuşlar, Büyük Kazanımlar

Değerli paydaşlarımız, iş ortaklarımız ve müşterilerimiz,

 

Esenboğa Elektrik global en iyi uygulamalar çerçevesinde güneş enerjisi kaynağını mikro enerji üretim platformları ile geliştiren ve nihai kullancılara sunan yüksek teknoloji odaklı bir iştirakimizdir. 

 

Faaliyetlerimiz çerçevesinde kurumların ve bireylerin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmelerine, enerji verimliliği ve karbon ayak izlerini sıfırlamalarına destek veriyoruz.  Endüstriyel ve konut tipi çatı GES uygulamalarımızla, 5kW ila 50MW aralığında, farklı üretim konseptlerinde mikro santraller tasarlamakta ve kurmaktayız.

Sizleri de bu heyecan verici sürdürülebilirlik ve verimlilik projelerine davet etmek isterim.

Sevgi ve Saygılarımla, 

Yusuf ŞENEL

Esenboğa Elektrik A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Hakkımızda

Esenboğa Elektrik A.Ş.

Esenboğa Elektrik, daha temiz, daha yaşanabilir bir dünya için güneş enerjisine yatırım yapmaya var gücüyle devam etmektedir. Arazi üstü Güneş Enerjisi Santralleri için anahtar teslim projelendirme ve EPC hizmetlerini her zaman olduğu gibi üst düzeyde sunmaktadır.

guckurulu.png
Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik Stratejimiz

kuresel_amaclar_03_renkli.png
kuresel_amaclar_04_renkli.png
kuresel_amaclar_05_renkli.png
SDG-7.jpg
kuresel_amaclar_08_renkli.png
kuresel_amaclar_10_renkli.png
kuresel_amaclar_12_renkli.png
kuresel_amaclar_13_renkli.png
kuresel_amaclar_15_renkli.png
SDG-16.jpg
kuresel_amaclar_17_renkli.png

Şirketimiz, yenilenebilir enerji ve iklim teknolojileri konusunda, sürdürülebilirlik hedefleri ile entegre ettiği kurumsal hedefler ve stratejiler ile çalışmaktadır. 

2023 yılında bir önemlilik analizi yapılarak, öncelikli hedefler ve stratejiler belirlenmiştir. Bu analiz Paris Anlaşması ile belirlenen 2050 net sıfır hedeflerine uygun, IEA tarafından ölçülen ve COP 28’de kabul edilen 2030’a kadar enerji verimliliğini 2 katına, yenilenebilir enerji kapasitesini de 3 katına çıkarmak hedefleri ile paralel olarak; UNGC, UN SDGs, UN WEPs, WEF Global Risk Raporu, prensipler ve uygulamalar dikkate alınarak paydaşlarımızla birlikte değerlendirilerek yapılmıştır. Bu bağlamda şirketimiz için önem arz eden, entegre hedef ve stratejiler aşağıdaki ana başlıklarda ele alınmıştır:

Çevresel 
İklim değişikliği ile mücadele ediyoruz. Yenilenebilir enerjide proje geliştirme, EPC hizmetleri ve üretim ile yenilenebilir enerji kapasitesini artırıyoruz.  


Enerji verimliliğini artırılması için çalışıyoruz. Yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için iklim teknolojilerine ve yenilikçi çözümlere yönelik geniş iş birlikleri yapıyor, İnovasyon Alt Komitemiz ile yenilikçi fikirleri olan projeleri destekliyor, kuluçka hizmeti veriyoruz.


Tedarik zincirimizin sürdürülebilirliğini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sürdürülebilir malzeme tedariğini artırmak, tedarik lojistiğini daha sürdürülebilir hale getirmek, tedarik zincirinde karbon ayak izini azaltmak üzere çalışıyoruz. Daha sürdürülebilir bir tedarik için iklim teknolojilerinin yerel üretimine yatırım yapmayı planlıyoruz. 


Biyoçeşitliliği artıran çalışmalar yapıyoruz. Arazi tipi güneş enerjisi projelerinde biyoçeşitliliği geliştirmek için önlemler alıyor, bağlı ortaklıklarımızla yurt içi ve yurt dışında agrosolar tarımı geliştirmeye çalışıyor, bu konuda proje geliştirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

Sosyal
Topluma pozitif etki sağlayan KSS ve Sürdürülebilirlik projelerine yatırım yapıyoruz. Bu projelerde paydaşlarımız ile geniş iş birlikleri yaparak, paydaşlarımızı aksiyona davet ediyor, Sürdürülebilirlik bilincini artırıyoruz. KSS ve sürdürülebilirlik projelerimizin ana odağı yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, kaliteli eğitime erişime destek, toplumsal cinsiyet eşitliği, inovasyonu artırmak için STEM eğitimini desteklemektir. 


Çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik değerlerimiz ile çalışıyoruz. Kurum içinde her yönetim seviyesinde kadın ve erkek sayısının, maaşların, kişisel gelişim ve terfi fırsatlarının eşitlenmesi, toplum içinde kadın liderliğinin desteklenmesi ve hayatin her alanında kadın girişimcilerin desteklenmesi konularında paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. 

İç paydaşlarımızın yaşam kaliteleri ve iyi-oluşlarını iyileştirmek üzere birçok proje yapıyoruz. İç Paydaşlarımızın sağlıklarını, iş-yaşam dengelerini ve iş hayatındaki mutluluğunu artırmak üzere sürdürülebilirlik projeleri geliştiriyoruz.

Yönetişim
Yönetişim sistemlerini iyileştirmek üzere çalışıyoruz. Hedeflere odaklı çalışan ve daha etkin bir yönetişim için alt komiteleri kurarak, uluslararası en iyi uygulamaları entegre ederek, sürdürülebilirlik yönetim sistemlerimizi iyileştiriyoruz. 


Risk yönetimi ve uyumu iyileştiriyoruz. İç denetim sisteminin güçlendirilmesi için çalışıyor, bu konuda objektif bir perspektif sağlaması için denetim şirketinden hizmet alıyoruz.

 

Şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırıyoruz.  Paydaşlarımıza yaptığımız tüm raporlamalarımızı sürekli daha iyi bir hale getiriyor, raporlama standartlarımızı yükseltiyor ve bu konularda danışmanlık desteği alıyoruz. LSEG platformunda yaptığımız CYS raporlamalarımızın ana başlıkları altındaki metriklerde yaptığımız ölçümlemeleri, aldığımız aksiyonları ve iyileştirme hedeflerini paydaşlarımız ile paylaşıyoruz. 

Şirketimiz 2019 yılında başlatmış olduğu sürdürülebilirlik uygulamaları kapsamında yürüttüğü ESG çalışmaları sürecini şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde LSEG ile birlikte raporlamaktadır.  Şirketimiz ESG çalışmalarıyla önemli bir gelişme göstererek 2021 yılı değerlendirmesine göre B olan ESG skorunu, 2022 yılı değerlendirmesine göre A'ya yükseltmiş, 2023 yılının 2. çeyreğinde BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girmiştir. 

Şirketimiz 2024 yılında ESG skoru olarak A+ hedeflemekte ve bu kapsamda çalışmalarını sürdürmektedir.

Yatırımcı İlişkileri

Yatırımcı İlişkileri

Halka Arz
Bilgileri

Kurumsal
Yönetim

Şirket
Bilgileri

Esas
Sözleşme

Yönetim
Kurulu

Finansal
Raporlar

Faaliyet
Raporları

Genel Kurul
Soru ve Cevaplar

Özel Durum
Açıklamaları

Bilgi Toplumu
Hizmetleri

İletişim

İletişim

Esenboğa Elektrik

Merkez Ofis

Kızılırmak Mahallesi, 1450 Sokak

ATM Plaza, No: 1 / 67 Blok, Kat: 14

Çukurambar / Çankaya 

Ankara / Türkiye 

T: +90 (312) 467 18 33 (Pbx)

F: +90 (312) 467 61 86

Esenboğa Elektrik

İstanbul Ofis

 

Zorlu Center
Levazım Mahallesi, Vadi Caddesi
No: 2 Ofisler Bölgesi T1 No: 144
Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

T: +90 (212) 211 06 00 (Pbx)

F: +90 (212) 211 06 03

bottom of page